Palpation

Når jeg møder dit dyr, starter jeg altid at palpere. Palpere er det ord terapeuter bruger når vi bruger hænderne til at mærke på dyret. Ordet er latinsk og betyder “at mærke/ at røre“.

Det at palpere er en helt unik måde at mærke spændinger på. Ud over spændinger kan man mærke, hvor meget det er spændt, hvordan teksturen er, varme, kulde og jeg kan også mærke hvordan energien flyder i dyret og hvor der er eventuelle blokeringer.

Dette giver mig et indblik i hvilke udfordringer dit dyr har og hvordan dyret har det. Herud fra kan jeg vurdere hvilken type terapi netop dit dyr har behov for <3