Chakra er din organismes energicentre

Når jeg behandler fortæller jeg nogle gange at jeg kan mærke at der er ikke er flow i et chakra eller at energien er blokeret et sted på dig eller dit dyr. Når jeg mærker dette søger jeg altid for at genoprettet flowet. Her kan du læse hvorfor det er vigtigt for mig 🙂

Selve ordet chakra er Sanskrit og betyder hjul. Fra gammel tid er det flere steder beskrevet hvordan ubalance og blokeringer i chakrasystemets energistrøm forårsager sygdomme.

Filosofien bag chakra-systemet stammer fra yoga. Her findes beskrivelser af psykosomatisk enhed og struktur, som viser os hvordan krop, sind og følelser spiller sammen i alle sammenhænge. Mennesket er en energimæssig enhed. Der findes ikke nogen organisk sygdom uden følelsesmæssige forstyrrelser, ligesom der heller ikke eksisterer nogen følelsesmæssige forstyrrelser uden fysiologiske konsekvenser.

Det er nemlig hvad denne årtusinder gamle disciplin er et kort over. Er man åben over for det, vil man overraskes over, hvor mange ligheder den byder på i forhold til de begreber, som moderne humanistisk kropspsykologi og holistisk medicin arbejder med.

Idet chakrasystemet kan opfattes som et kort over bevidstheden, kan alle spændinger i kroppen også relateres til spændinger i bevidstheden. Traumer, tilbageholdte følelser og behov sætter sig som spændinger i musklerne og nedsætter energiflowet i det pågældende kropsområde. Når energistrømmen ikke er åben kan der opstå blokeringer, hvilket kan føre til sygdom i de organer, der er placeret der.

Regelmæssig afbalancering af dine chakras vil støtte dig i, at være i naturligt flow med din fysiske og mentale trivsel og tilværelsen som helhed, hvor du er åben for livet, dets foranderlighed og de muligheder det indebærer.

Chakras åbner og forbinder alle livsprocesser og påvirker din trivsel uden, at du nogensinde mærker det direkte. Det kan virke diffust at forholde sig til, men kan du forlige dig med tanken om, at alt er energi og at energi ikke er til at se og føle på, vil det måske hjælpe til en fornemmelse af disse chakras funktion som usynlige energicentre, der står for modtagelse og distribution af energi til alle livsvigtige aspekter af din eksistens.

Dine chakras og deres indbyrdes samspil er afgørende for din formåen for at holde din kropsdrift, din psyke og dine følelser velfungerende og for at holde dig i balance. Dine chakras individuelle og indbyrdes balance og sundhedstilstand danner således energimæssig baggrund for dit fysiske og psykiske velvære. De udgør fundamentet for personlig balance og personlig vækst, og forebygger samtidig mistrivsel, sygdom, stress o.a.